Sammen med spesialrådgiver Svend Dahl fra Spekter, pekte Larsen på at eierskapsutøvelsen har blitt bedre, men at det fortsatt er rom for forbedring.

- Spekter er fornøyd med at det i budsjettet legges vekt på en klar rolle- og ansvarsdeling mellom eier, styret og daglig leder, og at eierutøvelsesprinsippene holdes i hevd, sa Larsen som er positiv til at regjeringen har varslet at den vil legge frem en ny eierskapsmelding i løpet av 2019.

Larsen understreket at forutsigbarhet også betyr økonomisk forutsigbarhet. Han ba derfor om at avkastnings- og utbyttepolitikken som er etablert for mange av selskapene, også etterleves i sluttspurten av forhandlingene om budsjettet.

Stortingsmelding om helsenæring

Den kommende stortingsmeldingen om helsenæring er også berørt i statsbudsjettet. Spekter er fornøyd med at det lages en egen melding om dette.

- Velferdssektoren står som kjent overfor store utfordringer i årene som kommer, med gap mellom behov og tilgjengelige ressurser. Helsenæringen og private aktører vil ha en sentral rolle for å møte disse utfordringene, sa Larsen.

Han understreket at tjenestedelen av helsenæringen bør vies stor plass i meldingen, ikke bare tekniske produkter og utstyr.

- Vekst i helsenæringen er viktig, ikke bare ut fra et næringspolitisk perspektiv, men også for å nå helse- og velferdspolitiske mål, sa Larsen.   

Last ned og les hele Spekters høringssvar her:

 

Les også Spekters innspill til ny eierskapsmelding tidligere i høst: Spekter med innspill til arbeidet med eierskapsmeldingen