Bratten snakket om arbeidslivets kompetansebehov nå og framover, og understreket at ungdommen må veiledes om hvilke behov arbeidslivet reelt sett har for ulike utdanninger og kompetanse.

Hun viste til at Norge i 2035 blant annet vil mangle 22 700 allmennlærere, 2 500 førskolelærere, 28 000 sykepleiere og 57 000 helsefagarbeidere.

- Med dette bakteppet blir det mindre relevant å bruke studietid på halvårsenhet i moteledelse eller årsstudium i fitness. Det er stor grunn til å spørre hvorfor utdanningsinstitusjonene utvikler så vidt mange studietilbud som er langt unna det arbeidslivet etterspør, sa Bratten.

Heltid er avgjørende

Bratten påpekte også at heltid er avgjørende for å sikre Norge nok produktiv arbeidskraft.

- Både dagens og morgendagens arbeidstakere må ta inn over seg at flest mulig må jobbe mest mulig, lengst mulig og riktigst mulig kompetanse. Derfor er også avgjørende at kompetansen utvikles gjennom hele arbeidslivet, sa Bratten.

Hun understreket at kompetanse henger nøye sammen med kontinuitet, og at heltid og tilstedeværelse på jobb derfor er avgjørende. I dag jobber 38 prosent av kvinnene og 14 prosent av mennene arbeider deltid.

Hun oppfordret skolelederne til spesielt å fortelle jentene at heltid er viktig.

- Det er mange årsverk og mye kompetanse og erfaring å hente dersom flere av de på deltid kan jobbe mer, sa Bratten.