Utdanningsdirektoratet har sendt ut forslag til endringer i reglene om inntak til videregående opplæring på høring

Spekter presiserer i høringssvaret at man bør analysere virkningen av forslaget om at alle fag skal være bestått før elevene kan begynne på Vg2 og Vg3. Det er positivt hvis lærlingene kan bli sterkere faglig når de begynner som lærlinger. På den annen side er det grunn til å være bekymret over hva som vil skje med de som mangler vurdering i ett eller to fag.

Spekter påpeker også at samarbeid mellom skoler og virksomheter, der elevene får deler av opplæringen i virksomheter, ofte fører til at de får tilbud om lærekontrakt før de formelt er ferdig med Vg2. Man må imidlertid sørge for at konsekvensen ikke blir at ungdommenes mulighet for egenaktivitet for å skaffe seg læreplass strammes inn.

Last ned Spekters høringssvar