Den ferske Mørketallsundersøkelsen fra Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) viser at det er større avstand mellom de sikkerhetstiltakene norske virksomheter har for sin IT-bruk, og det trusselbildet som har utviklet seg parallelt med at IT-avhengigheten øker.

Samtidig med at virksomheten tar i bruk mer teknologi, som e-post på mobiltelefoner og bruk av sosiale medier, viser undersøkelsen at ledere mangler kunnskap om informasjonssikkerhet, og at de ikke har oversikt over trusler og hendelser.

- Blant våre medlemsvirksomheter er det bred enighet om at trusselbildet øker. Samtidig vil det alltid være en løpende avveining mellom økt brukervennlighet og risiko, og det er viktig med erkjennelse av risikoen knyttet til at store deler av arbeidsstyrken går med jobben i lomma, sier Lars Haukaas.

Undersøkelsen viser at mange virksomheter tar i bruk ny teknologi uten å gjennomføre risikoanalyser og uten å etablere retningslinjer. Dermed blir de ekstra sårbare.

- Dette er et alvorlig og viktig tema. Derfor planlegger Spekter å arrangere et miniseminar om IT-sikkerhet for våre medlemsvirksomheter, sier Haukaas.