Gabrielsen hadde tydelige ambisjoner på vegne av den norske modellen.

- Vi skal klare å løse mer i forhandlinger enn gjennom domstoler og andre instanser. Det er det unike i den norske modellen. At vi vet om hverandre og har kunnskap om hverandre er en styrke. Vi har alt å tjene på å ha en god dialog. Trepartsamarbeidet kan bidra til å løse de utfordringene vi står ovenfor, sa Gabrielsen.  

På kongressen i mai skal LO behandle en rekke politiske forslag.

- Pensjon vil bli et viktig tema på LO kongressen. Vi vil vurdere hvordan hullene i pensjonsordningene skal tettes. Ett eksempel på det er AFP ordningen. Det er svakheter ved ordningen. Offentlig tjenestepensjon må spille sammen med AFP. Pensjonsordningene må ikke bidra til unødvendig innlåsing i arbeidsmarkedet. Dette er ikke godt nok tilpasset i dag, sa Gabrielsen.

Gabrielsen tok til orde for det organiserte arbeidsliv og betydningen det har for den norske modellen.

- Vi har et velorganisert arbeidsliv i Norge. Det er en styrke for hele landet at vi har organiserte forhold både på arbeidsgiver og arbeidstakersiden. At organisasjonsgraden går ned bør bekymre dere. Skal vi ha kraft bak frontfaget må det ha legitimitet, og det får det blant annet gjennom høy organisasjonsgrad. Hvis vi ikke er representative vil man politisk se bort fra partene. Derfor er LO opptatt av å øke organisasjonsgraden. Vi må gjøre det mer attraktivt å drive seriøst, og gjøre det verre for skurkene å drive useriøst. Slik sikrer vi det organiserte arbeidsliv og den norske modellen, sa Gabrielsen.

Behovet for omstilling er stort og økende.

- Det skapes ikke nok nye jobber for å erstatte de som blir borte. Vi opplever nå det samme som i mange andre land. Man klamrer seg til den jobben man har fordi det ikke finnes andre alternativ. Vi må utdanne gjennom hele arbeidslivet. En kompetansereform som ivaretar dette er påkrevd blant annet for å møte den teknologiske utviklingen vi nå opplever og for å motvirke utstøting fra arbeidslivet, sa Gabrielsen.