Partene kom til enighet torsdag morgen. Busstreiken som var varslet, blir derfor ikke iverksatt.

Protokollene er vedlagt riksmeklerens møtebok, og kan leses på riksmekler.no:

Møtebok fra meklingen mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og LO Stat 
Møtebok fra meklingen mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Ys Spekter