Bratten minnet om at det i 2013 ble brukt 121 milliarder kroner i spesialisthelsetjenesten. Ventetiden ble redusert fra 81 til 75 dager fra 2003 til 2013. Omlag 1,8 millioner pasienter var på sykehus i 2013, og bare fire prosent mente kvaliteten på helsetjenestene var dårlig.

- Pasientene er fornøyde, flere får behandling og ventetiden går ned. Vi vet også at 9 av 10 trives på jobb og sykefraværet reduseres. Likevel kan vi ikke hvile i den oljemarinerte hengekøyen vår. Vi må nå jobbe med realitetsorientering og sikre oppslutning om at endring må til, sa Bratten.

Hun understreket at endringer i befolkningssammensetningen vil legge press på deler av velferdstjenestene.

- Om 25 år vil antall eldre over 100 år være det dobbelte av i dag. I 1950 var det sju yrkesaktive bak hver pensjonist, mens det i 2060 vil være bare 1,7. Skal vi unngå reduserte velferdsgoder, større skoleklasser, lengre sykehuskøer og dårligere infrastruktur på vei og jernbane, er det ikke nok å flikke på den norske velferdsmodellen, mente Bratten.

Bratten minnet om at det er beregnet at alle må jobbe165 timer mer i året for å opprettholde velferdsstaten.

-Flest mulig må jobbe mest mulig og lengst mulig. Vi må starte nå for å legge til rette og motivere til dette, både kulturelt, kompetansemessig og strukturelt, sa Bratten.