Foten må plasseres på bremsepedalen

– I dette oppgjøret vil det være viktig at vi alle har foten godt plassert på bremsepedalen. Kostnadsnivået i Norge er alt for høyt. De siste ti år har lønnsveksten i Norge vært seksti prosent, i eurolandene 20 prosent og i Tyskland syv prosent. Dette er ikke bærekraftig lenger, sier Anne-Kari Bratten, administrerende direktør og forhandlingsleder i Spekter.

Hun mener at LO og YS i meklingen med NHO i helgen ga et kraftig signal om at de har tatt utfordringsbildet i norsk økonomi og lønnsdannelse på alvor.

– En ramme på 3,4 prosent er et kratig moderasjonssignal fra konkurranseutsatt sektor som vi andre må ta på alvor og jobbe etter. Det er konkurranseutsatt sektor som skal finansiere og sikre en sterk offentlig sektor med universelle velferdsgoder. Da må vi som er ansvarlige for inntektspolitikken gjennomfører et lønnsoppgjør i 2013 som ikke ytterligere bidrar til å svekke norsk konkurransekraft, sier Bratten.

Hun påpeker at selv med en ramme på 3,4 prosent vil vi ha en reallønnsvekst i år på ca to prosent.

– Dette ville vært utopi i de fleste andre land, sier Bratten.

De ulike arbeidstakerorganisasjonene er invitert inn på følgende tidspunkt:

Tirsdag 9. april
kl 10:00 LO
kl 10:30 YS
kl 12:00 SAN

Onsdag 10. april
kl 13:00 Unio

Fredag 12. april
kl 09:00 Akademikerne