Følgende tidspunkt er avtalt:

Norsk Sykepleierforbund: 3. mai
Norsk Fysioterapeutforbund: 6. mai
Norsk Ergoterapeutforbund: 6. mai
Utdanningsforbundet: 6. mai
LO-forbund: 8. mai
Delta: 8. mai 
Parat: 8. mai
Bibliotekarforbundet: 8. mai
Den norske legeforening: 14. mai 

Frist for oppstart av de lokale B‐dels forhandlingene for foreninger i Akademikerne (unntatt Den norske legeforening) er mandag 6. mai.
Frist for å be om bistand er torsdag 23. mai kl. 15.00.
Frist for avslutning er onsdag 5. juni kl. 15.00.

Frister for lokale forhandlinger for forbund uten A2-del (Unio, LO, YS og SAN) vil bli avtalt etter A2-forhandlingene.