Spekter er opptatt av at finanspolitikken, pengepolitikken og inntektspolitikken må arbeide sammen. - Et viktig bidrag for å få ned inflasjonen, er å ha en ansvarlig lønnsvekst. Inntektspolitikken blir derfor helt sentral. Men da må hele arbeidslivet gå i takt. For tredje år på rad kan vi få en lønnsvekst i privat sektor som er høyere enn i offentlig sektor. Å øke forståelsen av virkemidlene i lønnsdannelsen er nå helt nødvendig. For presset på frontfagsmodellen er stort. Vi bør derfor gjenta Solidaritetsalternativet fra begynnelsen av 90-tallet, sa Bratten.

Bratten understreket også at den nye økonomiske virkeligheten vil bli svært krevende for norsk næringsliv og offentlig sektor.

– Forslaget til statsbudsjett kan føre til at tjenestetilbudet blir redusert, men også til at planlagt omstilling blir forsinket fordi nybygg blir satt på vent. Økonomisk innsparing på kort sikt må ikke svekke produktivitet og omstillingsevne på lang sikt, presiserte Bratten.

Spekter mener det er uklokt og kortsiktig å kutte i det statlige virkemiddelapparatet når det gjelder forskning, innovasjon og næringsutvikling.

– Arbeidslivet er godt vant med omstillinger, men regjeringen bør i tillegg ta frem Produktivitetskommisjonens forslag til diskusjon. Her er det gode forslag til hvordan vi kan få mer ut av hver anvendt krone i offentlig sektor. Skal vi lykkes i omstilling må ledere få handlingsrom til å lykkes, sa Bratten.