- I modellen ligger frihet, likhet og bærekraft. Den hjelper oss til blant annet lik fordeling og høy produktivitet. Det tyder på at modellen er en gedigen suksess, sa Kristiansen.

Hun uttrykte imidlertid bekymring for at organisasjonsgraden går ned, og understreket at det fremover blir avgjørende å synliggjøre viktigheten av å være organisert og ha tariffavtaler.

- Vi må øke organisering på begge sider av bordet , både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, understreket Kristiansen.