Gabrielsen døde i dag 9. mars, 53 år gammel.

- I Spekter  kjente vi Gabrielsen som en svært kunnskapsrik og samarbeidsorientert LO-leder som alltid var opptatt av å finne gode løsninger for norsk arbeids- og samfunnsliv. Han vil bli dypt savnet i det tette samarbeidet vi har mellom organisasjonene i norsk arbeidsliv, og i trepartssamarbeidet med myndighetene. Mine tanker går nå først og fremst til familien, og til våre gode kolleager og venner i LO-systemet som har mistet en markant og dyktig leder, sier Bratten.