Administrerende direktør Anne-Kari Bratten og arbeidslivsdirektør Anne Turid Wikdahl representerte Spekter på møtet.

Bratten påpekte at når kursen i familie- og likestillingspolitikken skal stakes ut videre, må utfordringene i arbeidslivet tas på alvor. Spekter mener det er spesielt viktig å prioritere tiltak som fremmer heltid, samt å styrke kvinners tilknytning til arbeidslivet gjennom blant annet en god fedrekvoteordning og avvikling av kontantstøtten.

Dette samsvarer også med de problemstillingene og forslagene Spekter og Unio utfordret regjeringen på gjennom et fellesinnlegg i VG i februar i år.