I et innslag på NRK frokostmorgen, får Bratten støtte av både Anders Folkestad i Unio og Peggy Hessen Følsvik i LO.

-Når man ikke tilbakefører fedrekvoten til 14 uker, er det å sette likestillingen i revers, sier Bratten.

Hun er også kritisk til at ikke skatteklasse 2 fjernes, eller at det innføres to barnehageopptat i året.

-I så måte er det grunn til å berømme det nye byrådet i Oslo, som har ambisjoner om to årlige barnehageopptak. Jo lenger en kvinne er hjemme etter fødselspermisjon, dess mindre sannsynlig at hun kommer tilbake i heltid. Er det noe Norge trenger, er det kvinner i heltid, sier Bratten.

Klikk her for å høre innslaget hos nrk.no