Temaene i årets magasin spinner rundt de store samfunnsutfordringene Norge nå står overfor med blant annet krig og økt beredskap, strømkrise og dyrtid, rentegalopp og reallønnsnedgang, klimakrise og grønn omstilling, kunstig intelligens og digitalt skifte, samt eldrebølge og mangel på arbeidskraft.

Alle temaene er tett knyttet opp til Spekterkonferansen med en rød tråd om hva slags lederskap som kreves i vår tid, og hvordan man bør lede i møte med en ny tid.

I årets magasin møter du:

 • Anne-Kari Bratten, administrerende direktør, Spekter
 • Ine Eriksen Søreide (H), leder Utenriks- og forsvarskomitéen, Stortinget
 • Vibeke Fürst Haugen, kringkastingssjef, NRK
 • Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør, Ruter
 • Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør, Helse Vest RHF
 • Abraham Foss, konsernsjef, Avinor
 • Tarjei Skirbekk, idehistoriker, politisk rådgiver og forfatter
 • Sigrun Aasland, daglig leder, Miljøstiftelsen ZERO
 • Inga Strümke, førsteamanuensis, Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU
 • Kristin Clemet, administrerende direktør, Civita
 • Kåre Hagen, senterleder, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Oslo Met
 • Jon Gunnar Pedersen, partner i Artic Securities
 • Kjersti Haugland, sjeføkonom, DNB Markets
 • Hilde Singsaas, direktør, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
 • Gunnar Bovim, rådgiver ved rektors stab, NTNU
 • Einar Øverenget, filosof, foredragsholder, spaltist og forfatter.

Les magasinet her