Følgende innlegg er publisert i Dagens næringsliv 12. april 2014:

I DN 7. april kritiserer legepresident Hege Gjessing Spekters engasjement for bedre rammebetingelser for ledelse ved sykehusene. Man kan nesten lure på om Legeforeningen har en strategi om å mene det motsatte av Spekter – uavhengig av hva saken gjelder.

Gjessing skriver selv at handlingsrommet for ledelse svekkes av ”press ovenfra om stadig flere tellekanter og rapportering”. Det var jo nettopp dette som var mitt poeng. At hun kritiserer meg for å påpeke det samme, nemlig at økende rapporteringskrav, revisjoner og tilsyn gjør at ledernes handlingsrom begrenses, er og blir et mysterium. Alle kravene til dokumentasjon utfordrer også den norske modellens ledelsesideal, som er basert på sterk tillit til medarbeidernes egen beslutningsevne og autonomi. Gjessing har lenge ment at det er for liten tillit til medarbeiderne, og jeg uttrykte faktisk enighet med henne i at autonomien står i fare hvis lederne hele tiden må gardere seg mot feil.

Da Gahr Støre la frem sine ti grep for bedre sykehus i 2012, fikk han terningkast seks av Gjessing for ambisjonen om å redusere rapporteringer. Gjessing trillet også en sekser på terningen for målet om bedre ledelse. ”Det er avgjørende at det legges til rette for at ledere får mulighet til å drive reell ledelse og mindre ren administrasjon. Førstelinjelederne må få både økt beslutningsmyndighet, mer ansvar og mer handlingsrom”, uttalte hun. Det er derfor jeg med undring registrerer at Gjessing nå kritiserer Spekter for å rette søkelyset på det samme.