Høie åpnet Spekters sykehuskonferanse på Gardermoen med et innlegg om trygge sykehus og bedre helsetjenester der folk bor.

- God ledelse handler om tilrettelegging for å gjøre fagfolkene i stand til å gjøre jobben sin. God tilrettelegging handler også om å ta beslutninger, stille krav og peke ut retningen, sa Høie.

Helse- og omsorgsministeren kunne fortelle at Norge er i verdenstoppen på en rekke medisinske fagområder. Den største utfordringen er å se utfordringene fra pasientens side. Organisering ut fra pasientens ønsker og behov, kan i mange tilfeller gjøre tjenestene både bedre og mindre kostbare. Reformen i sykehussektoren handler om å fordele oppgaver mellom sykehus slik at folk kan få best mulig helsetilbud der de bor.

- Vi jobber fortsatt med å forenkle og redusere mengden byråkrati, og har ytterligere redusert antallet ulike mål vi sender over til sykehusene. Det er for 2016 gitt tre overordnede mål, som alle handler om raskere og bedre pasientbehandling. Vi har samtidig fått mye bedre data om kvaliteten og ressursbruken i sykehusene. Disse dataene må brukes aktivt og systematisk til forbedringsarbeid, sa Høie.

Statsråden gjentok også budskapet sitt om flere kvinnelige ledere i sykehusene. - Det er ikke god ressursbruk at toppledelsen er så dominert av menn, når det er så mange dyktige kvinner i helseforetakene. Derfor har jeg oppfordret helseforetakene til å få flere kvinner inn i ledelsen, sa Høie.