Hun påpekte at vi ikke kan beskytte oss fra framtiden. Den kommer.

-Det beste vi kan gjøre er i stedet å skape den sammen. Norge bokser over sin vektklasse på så mange områder. Vi må være stolte over det vi får til. Vi ignorerer store norske vitenskapelige gjennombrudd. Vi må feire heltene våre, sa Seres.

Hun beskrev at for under 20 år siden, trodde ingen utenom gründerne selv at Google ville kunne tjene penger på internettsøk. Teknologi gjør at jobber endres, gamle forsvinner og nye skapes. Relevant kunnskap har fått mye kortere levetid. Vi har et økende gap mellom etterspørsel og tilbud av kompetanse.

-Livslang læring blir ekstremt viktig. Vi kan ikke over tid skifte ut så store deler av arbeidsstokken som en del av de store teknologiselskapene har gjort. Vi må også løfte kompetansen til dem vi har. Det blir naturlig å sette de ansatte til å ta eksempelvis fem korte onlinekurs hvert år for å utvikle sin kompetanse. De eldres erfaring må så kombineres med å ansette unge «digital natives» sa Seres.

Mange trodde at digitaliseringen ville eliminere jobbene som krever minst utdanning først, og bevare jobbene for de høyt utdannede.

-Men alle rutinemessige analyseoppgaver – selv svært avanserte – kan digitaliseres. Det som er vanskelig å digitalisere, er jobber som krever høy grad av sosial kompetanse, som psykologi, filosofi og mellommenneskelig forståelse, påpekte Seres.

Hva skal vi leve av etter oljen, spurte hun, og fastslo at det er lite penger i tradisjonell vareproduksjon. -Kundenære plattformer er svært lønnsomme, men det er utrolig vanskelig å bli det nye Google eller Apple fra et lite marked som Norge. Derimot skal vi leve av det vi levde av både før og under oljen, nemlig avansert teknologi i produksjonsprosesser og tjenesteyting og teknologi til dem som lager produkter og tjenester til forbrukerne. Der er det også høy lønnsomhet, konkluderte hun.