- Det er viktig for norsk konkurranseevne at vi nå har fått ned lønnsveksten og det er positivt at dette nå synes å ha blitt resultatet i alle de store forhandlingsområdene, uttaler Spekters sjeføkonom Stein Gjerding.

For Spekter-bedrifter eksklusive helseforetakene uttaler TBU at overhenget fra 2015 er 0,6 prosent, at det ikke ble avtalt tillegg på A-nivå i 2016 og at lønnstillegg avtalt på den enkelte virksomhet anslås i gjennomsnitt å bidra til årslønnsveksten fra 2015 til 2016 med om lag 1,7 prosentpoeng. Sammen med overhenget bidrar dette til årslønnsveksten med om lag 2,3 prosentpoeng. For noen bedrifter gjenstår fortsatt forhandlinger.

For helseforetakene uttaler TBU at overhenget fra 2015 er 0,4 prosent og at de sentralt avtalte tilleggene i 2016 bidrar til årslønnsveksten med om lag 1,4 prosentpoeng. I tillegg kommer bidrag fra tillegg ved lokale forhandlinger som anslås til 0,5 prosentpoeng. Sammen med overhenget bidrar dette til årslønnsveksten fra 2015 til 2016 med om lag 2,3 prosentpoeng.

Det som nå gjenstår av forhandlinger i Spekter er NSB-området. Det er avtalt avsluttende forhandlinger 30. august. I tillegg vil det bli gjennomført mekling over sommeren for 14 bedrifter i område 9 (Øvrige virksomheter) og med Akademikerne i helseforetakene og Lovisenberg 5. og 6. september.

TBU har også omtalt prisveksten etter forrige rapport som kom 1. april. Utvalget har ikke revidert tidligere anslag på om lag 2 ½ prosent, men gjengir bl.a. at SSB har oppjustert sitt anslag for prisvekst i 2016 til 2,9 prosent, i hovedsak som følge av økte el-priser.

Rapporten fra TBU kan lastes ned her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/hovedpunkter-fra-rapporten-etter-hovedoppgjoret-2016/id2505962/