Nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik inderstreket viktigheten av kvinners yrkesdeltakelse, og var opptatt av kvinners arbeidsinnsats, forholdet til private helseleverandører og helsevesenets rolle i arbeidet mot sosiale forskjeller. 

Hun sa også at mye av det helseministeren sier i sin plan er bra, og at mye minner om det Stortinget tok stilling til i Nasjonal helse- og omsorgsplan.

- Men det må handle mindre om struktur, og mer om innhold. Hvordan vil privatiseringen påvirke sykehusenes ressurser? Hvordan skal man skape god pasientbehandling, spurte Tajik.

- Det er positivt med private leverandører innen helse. De har en naturlig plass i helsefloraen. Men vi er mot ordninger som gjør det vanskeligere for folk. Ordningen med fritt behandlingsvalg er et eksempel på det, som gir fordeler til de mest ressurssterke pasientene.