Innlegg av i Dagens Næringsliv 6. juni 2016 av administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten.

“Det er et spesielt sted i helvete for kvinner som ikke hjelper andre kvinner”, sier USAs tidligere utenriksminister Madeleine Albright. Dette har tydeligvis et sjikt av norske kvinnelige toppledere og styremedlemmer tatt på største alvor. I følge bladet Kapital, frekventerer nemlig mange av dem kvinnenettverk med navn som «Ladies only», «Womens speakers» og «Girl Geek». Her er det selvsagt ingen adgang for menn.

Med fare for å nominere meg selv til det helt spesielle stedet i helvetet: Kan ledernettverk eksklusivt for kvinner utvikle like ekskluderende mekanismer som menn i Gutteklubben Grei ofte beskyldes for? Er det stort sett i visse miljøer av næringslivskvinner man leter etter styremedlemmer? Det bidrar i tilfelle ikke til nødvendig mangfold i styrearbeidet.

I debatten om kvinner hadde blitt vurdert til toppjobben i Telenor, hevdet tidligere hodejeger Elin Ørjasæter at toppjobber i de største konsernene, ikke bare var forbeholdt Gutteklubben Grei, men Gutteklubben Kjempegrei. Selv om det sikkert er med de mest byggende hensikter både formelle og uformelle nettverk forbeholdt ledere av det ene kjønn blir etablert, er spørsmålet om slik nettverking kan gi for snevre databaser av kandidater til topposisjoner.

I en spørreundersøkelse fra CORE, svarer nesten alle kvinnelige ledere at uformelle nettverk (mellom menn) er et problem. En vanlig innvending mot Gutteklubben Grei er jo at den bidrar til kun 20 prosent kvinneandel i toppledergruppene i store norske selskap. Forestillingen mange har er at i Gutteklubben Grei treffer menn andre menn, som de senere kan dytte frem i lederstillinger og styreverv.

Det finnes utvilsomt nettverk av mannlige ledere der det er lavt gjerde mellom vennskap og forretning. Formålsparagrafen er imidlertid neppe aktiv bygging av glasstak for å ta knekken på kvinner på vei opp og frem. Jeg har større tiltro til dagens menn i topposisjoner enn at de møtes på golfbanen med agenda «la oss nå endelig sørge for at det ikke blir flere kvinnelige toppledere». Det er nemlig ikke det spor kult å være mannlig toppsjef og ha få kvinner i ledergruppa lenger. Det er faktisk bare flaut.

Gutteklubben Grei er etter min mening uansett i ferd med å få konkurranse av «Kvinneklubben Fineste du, Hjerte, Hjerte, Hjerte», som også møter og heier på sine likekjønnede i glidende overganger mellom jobb og vennskap – kanskje i vel så stor grad som Gutteklubben Grei anno 2016.

Jeg har lenge hatt en nagende følelse av at det de siste årene har oppstått kvinnearenaer der det er vel så krevende å se nettverkene, relasjonene og hvem som for tiden drikker Prosecco med hvem. Jeg vil advare disse nettverkene mot å stille seg i en posisjon der motivene kan fortenkes i retning av hva det hevdes at Gutteklubben Grei» har holdt på med.

Uansett hvilken klubb som diskuterer mulige styrekandidater for tiden, bør imidlertid blikket løftes utover egen krets slik at mangfoldet blir større. For mange gjengangere, eller styregrossister som det heter, bidrar ikke uten videre til perspektivrikdom. Det er imidlertid godt dokumentert at mangfold styrker sårt tiltrengt innovasjon fremover.

Prisverdig nok blir stadig flere fra privat næringsliv valgt inn i styrer for offentlig eide virksomheter. Erfaringer utenfor egen sektor er gunstig å supplere med. I så måte bør også privat sektor bli mer nysgjerrig på kandidater fra andre sektorer. Breaking news til næringslivet: Den tiden da ledere i offentlig sektor hvilte på spaden for å få dagen til å gå, er over. Mye offentlig tjenesteproduksjon skjer i selskaper heleid av staten, der det knapt finnes en leder som ikke har betydelig omstillingserfaring som kan være nyttig for en og annen privat virksomhet fremover. Andelen kvinnelige ledere er også høyere i offentlig enn i privat sektor, så der er det kanskje litt å ta av for valgkomiteene?

Den meldingen går både til «Gutteklubben Grei», «Gutteklubben Kjempegrei», «Kvinnenettverket Fineste du, Hjerte, Hjerte, Hjerte», og «Jenteklubben Prosecco på parketten».