Undersøkelsen er gjennomført i februar 2024 blant kulturvirksomhetene som er medlemmer i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Svarene viser at 2023 var et svært utfordrende år for kulturvirksomhetene, og at den økonomiske situasjonen i 2024 kan bli enda vanskeligere.

– Kulturinstitusjonene er i en svært krevende situasjon etter flere år med kutt, først gjennom den forrige regjeringens ABE-reform, og nå gjennom den voldsomme pris- og lønnsveksten vi har sett de siste to årene, sier Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter.

– Samtidig har den nåværende regjeringen fjernet gaveforsterkningsordningen og dermed gjort det mindre lønnsomt å hente inn private bidrag. Det gjør situasjonen enda vanskeligere for institusjonene, sier Bratten.

Seks av ti tror økonomien blir verre fremover

43 kulturvirksomheter over hele landet har besvart undersøkelsen, og tallene viser at:

  • En tredjedel av kulturinstitusjonene tror de blir nødt til å nedbemanne i løpet av 2024, til tross for at flere av dem gjennomførte nedbemanninger også i 2023.
  • Godt over halvparten tror de må holde stillinger ubesatt.
  • To tredjedeler tror de må redusere bruken av frilansere og vikarer.
  • To tredjedeler tror de blir nødt til å nedskalere produksjoner.
  • Mer enn fire av ti tror de kan bli nødt til å øke billettprisene i 2024.
  • Seks av ti tror den økonomiske situasjonen i virksomheten vil forverres de neste seks månedene.

– Kulturinstitusjonene er motoren i kulturlivet vårt. De gir kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet til publikum over hele landet, og er de viktigste arbeids- og oppdragsgiverne for kunstnere og kulturarbeiderne våre, sier Bratten.

– Når kulturinstitusjonene både reduserer antall ansatte og gir færre oppdrag til frilansere, får vi en dobbel nedbemanning i kultursektoren. Det vil gå ut over talentutviklingen, og vi risikerer en kompetanseflukt som kan få langvarige konsekvenser, sier hun.

Ber om forutsigbarhet for institusjonene

Mandag samles regjeringen til budsjettkonferanse, og Bratten ber nå om at kulturinstitusjonene sikres forutsigbarhet i de kommende budsjettene.

Samtidig håper hun regjeringspartiene vil vurdere enten en revidert gaveforsterkningsordning eller andre løsninger for å stimulere til private bidrag til kultursektoren.

– Kulturinstitusjonene er avhengige av å kunne planlegge langsiktig. En forestilling som varer to timer for oss i publikum, har kanskje vært under utvikling i to år fra institusjonenes side. Dersom kuttene får fortsette risikerer vi et svekket kulturtilbud landet over. Det tror vi ingen ønsker, sier Bratten.