Kulturtalen arrangeres av Arbeidsgiverforeningen Spekter og LO i fellesskap. Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten åpnet arrangementet sammen med LO-leder Peggy Hessen Følsvik, og la vekt på kulturinstitusjonenes betydning i det norske kulturlivet.

– I teatrene, orkestrene, operaene, museer, NRK og konsert- og kulturhus skjer det hver dag kunstproduksjon og formidling av høy kvalitet, sa Bratten. – Kulturinstitusjonene trenger forutsigbare rammebetingelser. Heldigvis oppfatter vi at regjeringen, og ikke minst kultur- og likestillingsministeren, anerkjenner behovet for en sterk infrastruktur av kulturinstitusjoner over hele landet.

Bratten var opptatt av å gi kulturministeren gode argumenter inn mot regjeringens budsjettkonferanse i mars, og la fram foreløpige tall fra en undersøkelse Spekter gjennomfører blant kulturmedlemmene. Tallene viser at mer enn halvparten av kulturinstitusjonene forventer at den økonomiske situasjonen forverrer seg de neste seks månedene. Nesten en tredjedel sier de vurderer nedbemanning. Fire av ti tror de kan bli nødt til å sette opp billettprisene.

– Dette er alvorlige tall, både for institusjonene, for frilanserne og alle andre kulturarbeidere som har institusjonene som sin arbeidsplass, og for alle oss som er publikum, sa Bratten.

Bekymret for ytringsrommet

Kulturministeren selv la vekt på kunstens betydning både i samfunnet og for den enkelte.

– Samtidig ser vi tegn til at ytringsrommet snevres inn, og det må vi ta på alvor. Vi vil ikke ha et samfunn der kunstnere vegrer seg for å ytre seg eller unngår å skape kunst som trigger kritikk, debatt og provokasjon, sa Lubna Jaffery.

– Regjeringens hovedmål for kulturpolitikken har hele tiden vært å legge til rette for at alle skal ha mulighet til å oppleve kultur, og delta om du vil, uansett hvem du er eller hvor du bor. Og vi skal legge til rette for at det skal være kulturarbeidsplasser over hele landet, sa kulturministeren.

Kulturministeren fortalte at hun vil invitere LO, Spekter og Virke til halvårlige dialogmøter for å diskutere de særlige utfordringer og muligheter sektoren står overfor.

– Jeg tar utfordringen fra Spekter med meg inn i budsjettkonferansen. Og jeg vet at det er mange som heier på meg, sa Jaffery.

Diskusjon om frihet og mangfold

Arrangementet inneholdt også en paneldiskusjon mellom teatersjef Erik Ulfsby på Det norske teatret, festspilldirektør Lars Petter Hagen, dramatiker Camara Lundestad Joof og forfatter Oliver Lovrenski. Debatten dreide seg blant annet om kunstens og kulturinstitusjonenes frie rolle, samtidig som det hviler en forventning på offentlig finansierte institusjoner om å tiltrekke seg og utvikle nye publikumsgrupper.

Arrangementet ble avsluttet med en samtale mellom kulturredaktør Karen Kristine Blågestad i Fædrelandsvennen, politisk redaktør Sølve Rydland i Bergensavisen og konstituert politisk redaktør Maja Sojtaric i Nordlys. Samtalen handlet blant annet om den politiske debatten som gjerne omgir offentlig finansierte kulturinstitusjoner.