Spekters kulturmedlemmer er generatorer for kulturlivet i Norge. De har bred kompetanse innenfor et mangfold av fagfelt. De bidrar til kontinuerlig kunstproduksjon og formidling av høy kvalitet som gir mulighet til faste og forutsigbare arbeidsforhold for kunstnere. Institusjonene er også en svært viktig ressurs for ensembler, kompanier, mindre produksjonsmidler og lokale aktører, som har stor nytte av de ressursene institusjonene besitter.

Institusjonene er avhengige av forutsigbarhet og langsiktighet. 56 prosent av Spekters kulturmedlemmer oppgir at de i stor eller noen grad må redusere publikumstilbudet nå. Spekter håper derfor på en reell lønns- og prisjustering i statsbudsjettet.