- Vi er kritisk til å endre regnskapsstandarden nå, uttaler administrerende direktør Anne-Kari Bratten. Regjeringen oppnevnte i september i år et utvalg som skal gjennomgå regnskapslovgivningen og utarbeiding av ny norsk regnskapsstandard bør utsettes til etter at dette arbeidet er gjennomført, fortsetter hun.

Det er spesielt forslaget om full regnskapsføring av pensjonsforpliktelsene som vil kunne få store konsekvenser for bedrifter og virksomheter med ytelsespensjon. Det er foreslått en overgangsperiode på inntil 5 år for full implementering av denne endringen.

- Dersom det likevel foretas endringer i regnskapsstandarden støtter Spekter en overgangsperiode, dette er helt nødvendig for at bedriftene skal kunne tilpasse seg og sett i lys av hvor krevende dette vil være bør overgangsperioden være lenger enn 5 år, uttaler Bratten.

Høringsuttalelsen er tilgjengelig her