- Spekter er en svært viktig samarbeidspartner for NRK, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Vi får faglig støtte og samarbeider om mange av de overordnede spørsmålene i arbeidslivet. Jeg ser fram til å komme tettere på diskusjonene gjennom vervet i Spekters styre, sier Eriksen.

Arbeidsgiverforeningen Spekter har i dag avholdt generalforsamling hvor det blant annet ble valgt nytt styre for perioden 2014-2015. I tillegg til at Thor Gjermund Eriksen ble valgt inn i styret, ble styremedlemmene Lisbeth Dyrhaug, Bess Margrete Frøyshov og Kai G. Henriksen gjenvalgt som styremedlemmer.

Administrerende direktør Arne Flaat i Helse Nord-Trøndelag HF og direktør Trude Marit Risnes i Stavanger Symfoniorkester ble valgt til nye varamedlemmer til styret.

Spekters styre består nå av følgende personer:

Dag Medjell, konsernsjef Posten, styreleder
Lars Vorland, adm. dir. Helse Nord RHF, styrets nestleder
Lisbeth Dyrberg, adm. dir. Studentsamskipnaden i Oslo, styremedlem
Bess Margrethe Frøyshov, adm. dir. sykehuset Telemark HF, styremedlem
Ellen Horn, teatersjef Riksteateret, styremedlem
Kai G. Henriksen, adm. dir. AS Vinmonopolet, styremedlem
Geir Isaksen, konsernsjef NSB AS, styremedlem
Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef NRK, styremedlem

Torbjørn Almlid, adm. dir. Norsk Tipping, varamedlem
Arne Flaat, adm.dir. Helse Nord-Trøndelag HF, varamedlem
Trude Marit Risnes, direktør, Stavanger Symfoniorkester, varamedlem