Refusjonsplikt knyttet til forhåndkjøpte billetter?

Arbeidsgiverforeningen Spekter får mange henvendelser fra kulturinstitusjonene om deres plikt til å refundere forhåndskjøpte billetter dersom forestillinger avlyses på grunn av koronaviruset.

Kunst- og kulturinstitusjonene opererer med svært mange ulike billettsystemer og kjøpsbetingelser. Det innebærer blant annet spørsmålet må besvares med bakgrunn i de gjeldende kjøpsbetingelsene/avtalen hver enkelt kulturinstitusjon opererer med overfor sine kunder. Med «kjøpsbetingelser/avtaler», menes den kontrakten som inngås mellom kulturinstitusjonen og kunden hver gang det gjennomføres kjøp av billett til institusjonens forestillinger/konserter.

Advokatfirmaet BAHR har i denne forbindelse utarbeidet et notat (PDF, 434KB) til Spekter, som berører både vurderinger rundt force majeure og generelle kjøpsbetingelser. Konklusjonen er at billettkjøpere som det klare utgangspunkt har rett til å kreve refusjon av forhåndskjøpte billetter til forestillinger som avlyses. Det kan tenkes unntak dersom noe annet fremgår av kjøpsvilkår som billettkjøperne har akseptert ved kjøpet. 

Arrangørene kan vurdere å utsette forestillingene (endre dato), dersom dette er praktisk mulig og det ellers fremstår som hensiktsmessig. I så fall kan refusjoner begrenses til billettkjøperne som krever det, for eksempel fordi den nye datoen ikke passer. Arrangørene kan også vurdere å tilby eller oppfordre kjøperne til å akseptere nye billetter til senere alternativt arrangement eller gavekort/«tilgodelapp». Kjøper har neppe rettslig plikt til å godta det, men det kan rent faktisk begrense refusjonene etter en opplevelse av «dugnadsånd». 

Virksomhetene må gjennomføre egne vurderinger av de enkelte avtaler

Spekter har på grunn av de ekstraordinære omstendigheter som foreligger dessverre ikke mulighet til å vurdere hver enkelt kulturinstitusjons kjøpsbestillinger eller andre kontraktsrelasjoner som kan påvirkes av dagens ekstraordinære situasjon. Men institusjonene kan i forbindelse med de egne vurderingene av de individuelle kjøpsbetingelsene støtte seg på den juridiske redegjørelsen i notatet fra BAHR.

Last ned notatet fra Advokatfirmaet BAHR her. (PDF, 434KB)