Kontaktinformasjon til Spekters ansatte finner du her

Vi oppfordrer våre medlemmer til å opptre i samsvar med de pålegg som er gitt av myndighetene.