Reiserestriksjoner i mange land som følge av koronaviruset, fører til stor usikkerhet før starten av en ny dyrkingssesong

Partene i arbeidslivet ble bedt om å formidle behovet om arbeidskraft til de arbeidstakerne som nå er permittert, står uten jobb eller har ledig arbeidskapasitet.

Spektermedlem Bondelaget er i tett dialog med myndighetene og spiller inn konkrete tiltak som kan avhjelpe situasjonen. Personer som allerede har arbeidstillatelse per nå, kan få en automatisk forlengelse, det vil si uten å måtte søke på nytt. En annen mulighet er å ansette studenter og pensjonister til kortere oppdrag i landbruket.

Bondelagets leder påpekte i møtet at arbeidstakere som er permitterte eller uten jobb vil være svært ønsket i landbruket de kommende ukene, hvor våronna pågår.

Les mer på Bondelagets nettsider