Hun viste til at det kan være utfordrende å få seleksjonsmekanismene til å virke i konkurranse mellom offentlige aktører. Det kan blant annet være krevende å få avviklet mindre produktive virksomheter for så å erstatte dem med nye.

- I Norge beskyttes såkalte «zombie-virksomheter». Dårlige kurs, studier og institusjoner i Norge står sjelden i fare for å bli nedlagt. Det betyr at nye ikke kommer inn på markedet, og de beste hemmes i å bli bedre, sa Meyer.

Hun mente også at det er betimelig å diskutere hvilke vilkår de offentlige har sammenlignet med de private for å ta markedsandeler.

- Det har for eksempel vært diskutert om de offentlige virksomhetene har fått med seg for mye penger på veien, sa Meyer.

Forberedt på flere fusjoner

Meyer spådde videre flere fusjoner innen både sykehussektoren og for høyskoler og universitet i årene som kommer.

-Fusjoner kan være en god idé, men det trenger ikke å være det. Hvis motivasjonen er å bygge sterke kompetansemiljø, kan det være hensiktsmessig. Dersom målet er å få mer penger fra staten, er det ikke nødvendigvis like virkningsfullt, sa Meyer som også understreket at det generelt sett er behov for et klarere skille mellom myndighetsutøvelses og tjenesteproduksjon i offentlig sektor.

Tariffavtaler hugget i stein

Tilhørerne på Vinterkonferansen fikk også høre prosjektdirektør Lars Haukaas i Spekter snakke om viktigheten av tariffavtaler og et organisert arbeidsliv.  Han stilte blant annet spørsmål ved om tariffavtalene er dynamiske nok med tanke på endringer i omgivelsene.

-Oppslutning om det organiserte Norge og tariffavtalene er avgjørende for å sikre et velfungerende arbeidsliv og sunne konkurranseforhold. Likevel er det utfordrende at enkelte anser tariffavtalene som hugget i stein, sa Haukaas.

Han eksemplifiserte med at to helseministere på rad har forutsatt at sykehusene skal kunne tilby ordinære poliklinikktimer etter kl. 17. Siden det har vært krevende å få til endringer i legenes arbeidstidsavtaler, har slike kveldstilbud vært vanskelig å få til.

- Stortinget har dessuten vedtatt at Vinmonopolet skal kunne være åpent jul-, nyttårs,- påske- og pinseaften. Likevel setter arbeidstakerorganisasjonene seg på bakbena og nekter og endre tariffavtalene slik at nye åpningstider kan innføres, sa Haukaas.