Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie deltok sammen med representanter for partene i arbeidslivet. I debatten slo Bratten et slag for at flest mulig deltar i arbeidslivet.

– Norge trenger arbeidskraft også i fremtiden. Derfor må flest mulig være i jobb, og alle som har helse til det, bør jobbe heltid. Heltid er også viktig for den enkeltes læring og kompetanseutvikling, noe som igjen er sentralt for å få til omstilling og økt produktivitet, sa Bratten.

Bratten trakk også frem viktigheten av å ta vare på å videreutvikle tilliten mellom ansatte og ledere på den enkelte arbeidsplassen for å få til omstilling, innovasjon og kontinuerlig forbedring.

– Denne tilliten er særnorsk og har gjort at vi har kommet oss godt gjennom behov for omstilling, sa Bratten som også viste til Produktivitetskommisjonens to rapporter som peker på at produktiviteten må økes både i offentlig og privat sektor.

– Skal vi fortsatt ha en velferdsstat i verdensklasse, må hele arbeidslivet ta behovet for produktivitetsvekst på alvor. Får vi økt produktivitetsveksten fra dagens 0,8 prosent i året og opp til 3 prosent i året som vi hadde for ti år siden, vil dette gi en vekst på hele 1 592 milliarder kroner, så Bratten.

Bratten pekte også på at skolen må bli flinkere til å trene og forberede elevene på evnen til samhandling og endring.

- Evnen til samhandling og endringskompetansen avgjørende i tiden fremover, sa Bratten.

I tillegg var Bratten tydelig på at utdanningsinstitusjonene i mye større grad må dimensjonere utdanningstilbudet ut fra samfunnets og arbeidslivets behov. Hun understreket også at det må satses på god rådgivning og realitetsorientering av ungdommen når det gjelder utdanningsvalg.