Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten, understreker at Spekter anser det som en viktig del av samfunnsansvaret å bidra til masterstudenter får praksis i arbeidslivet og i Spekter fordype seg i arbeidslivspolitiske spørsmål.

Jeg håper praksisperioden i Spekter vil bidra til å gi studentene innsikt i tre-partssamarbeidets rolle i utviklingen av Norge, betydningen av et organisert arbeidsliv og hvordan Spekter jobber for å bidra til å sikre medlemsvirksomhetene gode rammebetingelser og hensiktsmessige tariffavtaler, sier Bratten. Vi har også erfaring med at masterstudentene i praksis hos oss, utfordrer oss i Spekter med nye og verdifulle perspektiver som vi lærer mye av, sier Bratten.

Viktig å få innsikt i betydningen av det organiserte arbeidslivet

Kainat Tararr har fullført en bachelorgrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen, og er nå i gang med videre mastergradsstudier ved Universitetet i Oslo.

– Jeg har særlig lyst til å bruke tiden som praktikant til å bli bedre kjent med det arbeidet Spekter gjør rundt arbeidslivspolitikk, tariffavtaler og særlig i tre-partsrelasjonen med myndighetene og de andre partene i arbeidslivet, forteller hun. I tillegg er hun opptatt av mangfolds- og likestillingspolitikken i Norge og ønsker å lære mer om hvordan Spekter og deres medlemmer jobber med denne problematikken.

Henriette Eia Erdal, som er i sluttfasen av sine masterstudier i statsvitenskap, også hun ved Universitetet i Oslo, ønsker særlig å fordype seg i velferdsstatens utfordringer i forhold til hva som vil skje ved store eventuelle kostnadskutt i årene framover, spesielt innenfor helsesektoren.

– Siden Arbeidsgiverforeningen Spekter organiserer alle helseforetakene i Norge og også en rekke andre virksomheter med ansvar for viktige velferdsordninger, ble jeg kjempeglad da jeg fikk vite at jeg var en av de to heldige som fikk praksisplass i Spekter i år, sier Henriette. Hun er allerede i gang med å skrive på masteroppgaven sin, og håper at praksisperioden i Spekter kan være nyttig i den forbindelse.

Har lagt opp et allsidig program for studentene

Fagdirektør Olav Kvam i Spekter har ansvaret for det faglige opplegget for de to studentene.

– Når vi også får to studenter som er så engasjert i noen av våre viktigste fagområder, og samtidig så bevisste på hva de ønsker å oppnå med å være en del av Spekter de nærmeste ukene, er jeg overbevist om at dette skal bli en vinn-vinn-opplevelse for begge parter. Vi har lagt opp til et program hvor de to får følge ulike faggrupper hos oss gjennom det de opplever i hverdagen, slik at studentene får ta direkte del i hvordan vi blant annet samarbeider på en rekke ulike nivåer og fagfelt i det såkalte tre-partssamarbeidet, forteller han.

Skal også få et godt innblikk i Spekters avtaler og særegenheter

– I tillegg, supplerer Olav Kvam, vil vi gi dem en grundig innføring i Arbeidsgiverforeningen Spekter, våre avtalestruktur og hvordan vi som arbeidsgiverforening arbeider for medlemmene våre. I tillegg har vi i samarbeid med de to studentene lagt vekt på deres hovedinteresser og plukket ut noen særskilte tema, som de skal få lov til å fordype seg litt ekstra i. Målet er at de skal få god innsikt i både det brede faglige spekteret en arbeidsgiverforening er involvert i, men samtidig også skaffe seg dybdeforståelse i ett eller to tema som de selv er særlig interessert i, sier han.

Når praksisperioden er over, skal de to studentene skrive hver sin rapport om hva de har opplevd og lært disse ukene. Denne rapporten kan senere danne utgangspunkt for en eventuell muntlig eksamen. Hele opplegget skjer i et tett faglig samarbeid mellom Spekter og Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.