- Jeg har inntrykk av at de lokale forhandlingene så langt har vært konstruktive. Vi har færre forespørsler om bistand enn tidligere. Det ser ut til å være god dialog og ryddige prosesser de fleste stedene, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Bratten minner om at alle må melde fra til Spekter og sende inn protokoll så snart de er i havn med de lokale forhandlingene.

Helseforetakene
Helseforetakene har foreløpig ikke startet årets lønnsforhandlinger. Der skal det gjennomføres såkalte A2-forhandlinger med en rekke forbund før de lokale lønnsforhandlingene starter.

Følgende tidspunkt er avtalt:
Norsk Sykepleierforbund: 3. mai
Norsk Fysioterapeutforbund: 6. mai
Norsk Ergoterapeutforbund: 6. mai
Utdanningsforbundet: 6. mai
LO-forbund: 8. mai
Delta, Parat og Bibliotekarforbundet: 8. mai 
Den norske legeforening: 14. mai 

Frister for lokale forhandlinger for forbund uten A2-del vil bli avtalt etter A2-forhandlingene.