Som Spekter tidligere har påpekt, kan disse midlene bidra til å legge grunnlag for et sterkt næringsliv i kjølvannet av koronapandemien.

Midlene skal gå til utviklingsprosjekter i innovative oppstartsbedrifter, små og mellomstore bedrifter og vekstbedrifter i hele landet.

På Innovasjon Norges nettside finnes det en oversikt med relevant informasjon om det samlede tilbudet til norsk næringsliv, og dermed også for enkelte av Spekters medlemsvirksomheter.

 Les mer hos Innovasjon Norge