I denne forhandlingsrunden er det blant annet avtalt videre fremdrift i forhandlingsløpet.

De sentrale forbundsvise forhandlingene mellom Spekter og Legeforeningen starter innen 12. mai. Frist for de lokale forhandlingene for Legeforeningen fastsettes etter at de sentrale forbundsvise forhandlingene er avsluttet.

Lokale forhandlinger for forbund uten sentral overenskomstdel starter innen 12. mai. Fristen for å be om bistand for disse, er 30. mai kl 16.00, og de lokale forhandlingene skal være avsluttet innen 6. juni kl 16.00.

Spekter og Akademikerne er også enige om enkelte tekstlige presiseringer i A-delen av overenskomsten.