Det skal nå forhandles lokalt i den enkelte virksomhet.

Medlemmer i LO og YS med en årslønn på kr 388.013,- eller lavere, gis et generelt tillegg på kr. 3.413,- pr år med virkning fra 1. april 2015. Dette gjelder ikke i Nettbuss, der lønnstillegg er ferdigforhandlet.

- Spekter legger til grunn at rammen fra frontfaget følges opp i Spekters medlemsvirksomheter når det forhandles lokalt, sier Bratten.

Hun understreker at partene gjennom arbeidet i Holdenutvalget er enige om å bidra til å minske lønnsgapet mellom våre handelspartnere og Norge, og at dette arbeidet på ingen måte er avsluttet.

- Det er vesentlig for konkurranseevnen, økonomisk vekst, arbeidsplasser og velferdsstaten at vi viderefører arbeidet med å dempe lønnsveksten. Vi startet dette arbeidet i inntektsoppgjøret i fjor, og vil selvsagt følge opp dette videre i år, sa Bratten.

Videre forhandlingsløp

Frist for å ha avsluttet de lokale forhandlingene:

  • Torsdag 23. april for område 1 (Teatre, orkestre og operaen)
  • Torsdag 30. april for område 2 – 3 og 6 – 8 (Norges Bank, Avinor, NRK, NSB og Posten)
  • Onsdag 6. mai for område 9 (Øvrige virksomheter).

Spesielt for LO Stat og YS Spekter:
Med LO Stat og YS Spekter blir frister for helseforetakene og Loviseberg sykehus avtalt senere.  

Spesielt for Unio:
Sentrale forbundsvise forhandlinger (A2) med Norsk Sykepleierforbund for helseforetakene og Lovisenberg sykehus er avtalt til 8. mai. For Utdanningsforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Fysioterapeutforbund gjennomføres 12. mai.

Fristen for gjennomføring av lokale forhandlinger i helseforetakene for forbund i Unio er avtalt til 29. mai. 

Spesielt for Akademikerne:
Partene lokalt skal i forkant av lokal forhandlingsstart, og senest innen 30. april, avholde et planleggingsmøte for å lage en fremdriftsplan for oppgjøret og avklare tallgrunnlaget for forhandlingene.

Frist for oppstart av de lokale forhandlingene på B-dels nivå, unntatt Legeforeningen, er mandag 4. mai. Frist for avslutning er fredag 29. mai.

A2 forhandlingene for Legeforeningen har oppstart 4. mai.

Frister for de lokale forhandlingene på B-dels nivå for Legeforeningen avtales senere og senest ved avslutning av A2-forhandlingene.

Spesielt for SAN:
For SAN skal de lokale forhandlingene i helseforetakene og Lovisenberg sykehus være avsluttet fredag 22. mai.