Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør, Helse Vest RHF

Spekterhalvtimen