Både Spekter/Vy og LO/Jernbaneforbundet aksepterte i kveld forslaget fra mekleren. Streiken som var varslet blant konduktørene fra tirsdag morgen, blir derfor ikke iverksatt.

- Jeg er først og fremst fornøyd med at vi har blitt enige med LO og Jernbaneforbundet, slik at vi unngikk en streik som ville rammet togpassasjerene hardt. Økonomisk sett er løsningen i tråd med normen fra frontfaget. Vi har også blitt enige om at det ikke skal gjøres endringer i utdanningskrav for konduktører eller normer for bemanning i tog frem til hovedoppgjøret i 2020, sier konsernsjef Geir Isaksen i Vy.

Fra Spekters side er forslaget endelig vedtatt, mens LO har svarfrist 16.09.2019.