Den varslede streiken i Vitusapotekene blir dermed ikke iverksatt. Resultatet fra meklingen er et lønnsoppgjør for farmasøytene som er i tråd med normen fra frontfaget.