Streiken SAN hadde varslet blir dermed ikke iverksatt.

Uenigheten har handlet om lønnstillegg for NITO-medlemmer ved Oslo Universitetssykehus, Helse Bergen og Helse Møre og Romsdal.

Partene kom til enighet om en løsning i tråd med normen fra frontfaget, som også er det øvrige sykehusansatte har fått i årets lønnsoppgjør.