Gjennom meklingen har partene på nytt diskutert og kommet fram til at resultatene i Posten i den ekstraordinære situasjonen gjennom pandemien, gir grunnlag for en noe høyere økonomisk lønnskompensasjon enn det som ble avtalt i forhandlingene i årets lønnsoppgjør mellom Posten Norge AS og Fagforbundet.

Det er også enighet om at Posten Norge AS og Fagforbundet Post og finans frem mot neste hovedoppgjør i 2024 skal gjennomføre et partsarbeid for å blant annet gjennomgå og vurdere hvordan stillingsstruktur og lønnssystem kan bidra til å sikre nødvendig kompetanse og legge til rette for å opprettholde Postens konkurranseevne.