Han understreket at dette forutsetter at vi evner å finne frem til hensiktsmessige og tidsriktige rammevilkår.

- Det er ingen selvfølge at vi skal klare å opprettholde de velferdsnivået vi har i dag i fremtiden. Det er drivkrefter rundt oss som gjør at det blir krevende. For mange av Spekters medlemmer er ikke dette fremtidscenarier – det er allerede realiteter for de som for eksempel sliter med store pensjonsforpliktelser og bemanningsmessige utfordringer, sa Mejdell.

Mange krav og reguleringer er krevende

- Vi liker også å fremsnakke den norske modellen. Og det er bra, men vi må også våge å ta opp at det er en fare for at det stadig lastes inn flere krav og reguleringer i ”den gode saks tjeneste”, sa Mejdell.

Han mente tiden moden for å foreta en gjennomgang av hvilken betydning ulike drivkrefter, formelle rammer, partsinteresser og oppfatninger har for styringsautoritet og utøvelse av ledelse innenfor den norske modellen og derved lederes gjennomføringskraft.

Vellykket omstilling i Posten

Posten har i løpet av de siste 15 årene gått fra å være et norsk postselskap til et nordisk logistikkonsern med postvirksomhet i Norge. Mejdell trakk fram godt samarbeid med ansvarlige og profesjonelle tillitsvalgte som et svært viktig bidrag til at omstillingsprosessene har gått bra.

- Reisen har vært krevende, men i hovedsak har den vært vellykket.  Jeg tror at en av grunnene til at vi har lykkes godt, er at fagforeningene og ledelsen har vært enige om at samfunnet vil digitaliseres og at det er en utvikling vi ikke kan snu, sa Mejdell.