Partene i offentlig sektor har forhandlet om endring i pensjonsreglene for ansatte med særaldersgrense, men måtte konstatere at det ikke var mulig å komme til enighet.

-Dagens regler er ikke heldige, og vi må nå tenke nytt for å sikre alle arbeidstakere i offentlig sektor en god pensjonsordning. Målsettingen må være at alle offentlig ansatte, også de som i dag har særaldersgrenser, må gis mulighet til en lengre yrkeskarriere enn i dag. Det er naturlig at vi i dette arbeidet vurderer å avvikle mange av dagens særaldersgrenser, da de ikke er tilpasset dagens arbeidsliv, sier Gjerding.

Arbeidstakere som er født etter 1962 og har særaldersgrense rammes

Fra 1. januar i år er det innført ny pensjonsordning for offentlig ansatte født etter 1962. Denne pensjonsordningen innebærer at pensjonene skal levealdersjusteres, slik det gjøres for resten av arbeidslivet. Arbeidstakerne kan kompensere for levealdersjusteringen ved å arbeide lenger. Arbeidstakere med særaldersgrense har imidlertid ikke denne muligheten, da de plikter å fratre når de når særaldersgrensen.

Forhandlingene som ble gjennomført nå, handlet om å fastsette hvor mye arbeidstakere med særaldersgrense skal gis i kompensasjon for at de ikke kan arbeide lenger.

I og med at partene ikke kom til enighet, innebærer det at arbeidstakere som er født etter 1962 og har særaldersgrense nå får en fullt ut levealdersjustert alderspensjon når de fyller 67 år. Dette medfører at disse får vesentlig lavere pensjonsnivåer enn i dag. I helseforetakene har om lag 50 000 ansatte særaldersgrense, og de av dem som er født etter 1962 vil rammes av dette.