I tillegg til Nilssen og Isaksen, var Auke Lont, konsernsjef i Statnett SF og Ingrid Røynesdal, administrerende direktør i Oslo-Filharmonien på valg. Disse ble gjenvalgt som styremedlemmer for to år.

Styret i Spekter 2019-2020 er sammensatt som følger:

Styrets leder: Herlof Nilssen, administrerende direktør ved Helse Vest RHF

Styrets nestleder: Geir Isaksen, konsernsjef i NSB AS

Styremedlemmer:

Ingrid Røynesdal, direktør Oslo-Filharmonien, styremedlem

Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef i NRK AS

Stein Kinserdal, administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold HF

Tone Wille, konsernsjef i Posten Norge AS

Åsne Havnelid, administrerende direktør i Norsk Tipping AS

Auke Lont, konsernsjef i Statnett

Varamedlemmer:

Grethe Aasved, administrerende direktør, St. Olavs Hospital HF

Hilde Britt Skarbøvik Mellbye, administrerende direktør i AS Vinmonopolet       

Øystein Mæland, administrerende direktør ved Akershus universitetssykehus HF