- Disse tilleggene gir et signal om lavere lønnsvekst enn det vi har hatt de senere årene. Det er nå viktig at man også i de etterfølgende sentrale og lokale oppgjørene legger til grunn at lønnsveksten må reduseres, slik at vi ikke ytterligere forverrer vår konkurranseevne, sier sjeføkonom og Spekters forhandlingsleder i bussoppgjøret Stein Gjerding.

De øvrige forhandlingene i Spekter starter tirsdag 9. april.

Mer om resultatet: http://www.riksmeklingsmannen.no/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=2&pid=371