Spekters administrerende direktør, Anne-Kari Bratten, orienterte om gårsdagens innledende sentrale forhandlinger. Spekter kom i går til enighet med LO Stat, YS-Spekter og SAN i de innledende sentrale forhandlinger. Forhandlingene fortsetter i dag med Unio og med Akademikerne på fredag.

– I dette oppgjøret vil det være viktig at vi alle har foten godt plassert på bremsepedalen. Kostnadsnivået i Norge er alt for høyt. De siste ti år har lønnsveksten i Norge vært seksti prosent, i eurolandene 20 prosent og i Tyskland syv prosent. Dette er ikke bærekraftig lenger, sier Anne-Kari Bratten, administrerende direktør og forhandlingsleder i Spekter.

Bratten mener at LO og YS i meklingen med NHO i helgen ga et kraftig signal om at de har tatt utfordringsbildet i norsk økonomi og lønnsdannelse på alvor.

– En ramme på 3,4 prosent er et kratig moderasjonssignal fra konkurranseutsatt sektor som vi andre må ta på alvor og jobbe etter. Det er konkurranseutsatt sektor som skal finansiere og sikre en sterk offentlig sektor med universelle velferdsgoder. Da må vi som er ansvarlige for inntektspolitikken gjennomfører et lønnsoppgjør i 2013 som ikke ytterligere bidrar til å svekke norsk konkurransekraft, sier Bratten.

Opptak fra møte ligger på Spekters medlemssider:

http://spekter.no/infomote

Protokollene fra de innledende sentrale forhandlingene: