- Spekter legger til grunn at rammen fra frontfaget følges opp i Spekters medlemsvirksomheter, og at det prioriteres innenfor denne når det forhandles lokalt, sier Bratten.

I år er partene i frontfaget enige om at rammen er 2,7 prosent.

Bratten understreket at partene gjennom arbeidet i Holdenutvalget er enige om å bidra til å minske lønnsgapet mellom våre handelspartnere og Norge, og at dette arbeidet på ingen måte er avsluttet.

- Det er vesentlig for konkurranseevnen, økonomisk vekst, arbeidsplasser og velferdsstaten at vi viderefører arbeidet med å dempe lønnsveksten. Vi startet dette arbeidet i inntektsoppgjøret i fjor, og det blir like viktig å følge opp dette videre i år, sa Bratten.

Opptak av informasjonsmøtet ligger tilgjengelig på våre medlemssider. 
Medlemssidene krever innlogging med brukernanvn og passord.