- Spekter forutsetter at rammen fra frontfaget legges til grunn som en norm i Spekters medlemsvirksomheter, men partene har selv ansvar for at det prioriteres innenfor denne når det forhandles lokalt, sa Spekters forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård.

I år har partene i frontfaget anslått en ramme på 2,8 prosent. I Spekter skal forhandlingene også føres på grunnlag av de kriteriene partene har avtalt:

  • Virksomhetens økonomi
  • Produktivitet
  • Fremtidsutsikter
  • Konkurranseevne, herunder lønnsmessig markedstilpasning

Sjeføkonom Stein Gjerding i Spekter understreket at partene gjennom det tidligere arbeidet i Holdenutvalget er enige om å bidra til å minske lønnsgapet mellom våre handelspartnere og Norge, og at dette arbeidet på ingen måte er avsluttet selv om gapet er noe tettet de siste årene.

- Selv om arbeidsledigheten er lav og rentene fortsatt lave, er det vesentlig for konkurranseevnen, økonomisk vekst, arbeidsplasser og velferdsstaten at vi viderefører arbeidet med å dempe lønnsveksten. Dette arbeidet har pågått gjennom de siste inntektsoppgjørene, og det blir viktig å følge opp dette videre i år, sa Gjerding.

Opptak av informasjonsmøtet ligger tilgjengelig på våre medlemssider (krever passord).