- Spekter legger til grunn at normen fra frontfaget følges opp i Spekters medlemsvirksomheter, og at det prioriteres innenfor denne når det forhandles lokalt, sier Bratten.

I år er partene i frontfaget enige om en ramme på 2,4 prosent.

Bratten understreket at partene i Holdenutvalget ble enige om å bidra til å minske lønnsgapet mellom våre handelspartnere og Norge, og at dette arbeidet på ingen måte er avsluttet.

- Med tanke på utfordringene vi nå har i norsk økonomi, samfunns- og arbeidsliv, er det viktigere enn noen gang at normen fra frontfagsforhandlingene følges lojalt også når vi forhandler i andre tariffområder, sa Bratten.

Hun oppfordret også de partene i den enkelte virksomhet om å gå gjennom de lokale delene av overenskomstene, med tanke på å fjerne reguleringer som hindrer effektiv drift eller produktivitetsvekst, og tilpasse dem til konkurransesituasjonen og et moderne arbeidsliv.

Virksomhetene oppfordres til å holde kontakt med sine kontaktpersoner i Spekter gjennom forhandlingsprosessen.

Opptak av informasjonsmøtet blir lagt ut på våre medlemssider.
Medlemssidene krever innlogging med brukernavn og passord.