- Det har vært en svært krevende mekling. Jeg er tilfreds med at vi har funnet en løsning slik at vi unngikk en konflikt som kunne ha rammet radio- og TV-tilbudet til innbyggerne, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter. 

Det økonomiske opplegget er i samsvar med de inntektspolitiske føringene for årets oppgjør.